องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 131 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกู้ยืมเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 28 มิ.ย. 2567 ]2
2 ประชาสัมพันธ์สรรหาพนักงานจ้าง ตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 มิ.ย. 2567 ]12
3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ 2567 [ 13 มิ.ย. 2567 ]7
4 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]10
5 ข้อมูลผู้สูงอายุตำบลเมืองยาง ประจำเดือน มิ.ย. 2567 [ 3 มิ.ย. 2567 ]34
6 ข้อมูลคนพิการตำบลเมืองยาง ประจำเดือน มิ.ย. 2567 [ 3 มิ.ย. 2567 ]9
7 โครงการบ้านพอเพียงตำบลเมืองยาง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]9
8 คู่มือการใช้งาน E-service สำหรับประชาชน [ 4 มี.ค. 2567 ]30
9 เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองยาง [ 1 มี.ค. 2567 ]14
10 ประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือเอกสารทางการเงินบัญชีกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยางเมืองยาง ครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง [ 29 ก.พ. 2567 ]28
11 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.เมืองยาง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อปท.) [ 16 ก.พ. 2567 ]19
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566) [ 12 ม.ค. 2567 ]31
13 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญของฝากจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 10 ม.ค. 2567 ]26
14 ประกาศ กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน สำหรับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]67
15 ประกาศแผนซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]40
16 การยื่นแสดงตนและตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิต ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงงบประมาณ 2567 [ 28 ก.ย. 2566 ]64
17 ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เพิ่มเติม) ตามอัตราการจ่ายแบบขั้นบันได มีสิทธิรับเงิน ณ เดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบช่วงอายุ ประจำปี 2566 [ 28 ก.ย. 2566 ]56
18 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Interrity and Transparency Aaaessment:) ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ก.ย. 2566 ]44
19 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 14 ส.ค. 2566 ]4
20 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]41
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7