องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
   
 


 

 


  หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม กรณีฉุกเฉิน
   
  หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
   
  หลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือ เงินสงเคราะห์คนพิการ
   
  โครงการพัฒนาเครื่อข่ายชุมชน ร่วมใจ ห่วงใยผู้ป่วยจิตเวชตำบลเมืองยาง
   

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายโชคไชย  สว่างรัตน์  นายอำเภอชำนิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพั...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง เลขที่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-609977
E-mail: muangyanglocal@gmail.com
เพจ Facebook : อบต.เมืองยาง อ.ชำนิ
© copyright 2024 design by Timesmediawebdesign