องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

เลขที่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110

โทรศัพท์ / โทรสาร 044-609977

E-mail: muangyanglocal@gmail.com

เว็บไซต์ www.my.go.th


       แผนที่หน่วยงาน