องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ ตำบลเมืองยาง [ 6 ม.ค. 2566 ]17
2 คู่มือสำหรับประชาชน 66 [ 3 ต.ค. 2565 ]100
3 คู่มือประชาชน-อบต.เมืองยาง [ 15 พ.ย. 2561 ]129
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 15 พ.ย. 2561 ]126
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 15 พ.ย. 2561 ]124
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 พ.ย. 2561 ]126
7 การรับชำระภาษีป้าย [ 15 พ.ย. 2561 ]154
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 15 พ.ย. 2561 ]132
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 15 พ.ย. 2561 ]138
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 15 พ.ย. 2561 ]143
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 พ.ย. 2561 ]125
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 15 พ.ย. 2561 ]130
13 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 15 พ.ย. 2561 ]153
14 รับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 15 พ.ย. 2561 ]124
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 15 พ.ย. 2561 ]123
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 15 พ.ย. 2561 ]115