องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ 7 มิ.ย. 2567 ]2
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 [ 13 ก.พ. 2567 ]2
3 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กันยายน 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]2
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]2
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]2
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]2
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]2
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์2566 [ 17 เม.ย. 2566 ]36
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 [ 17 ก.พ. 2566 ]37
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]36
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]37
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]47
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 วันที่ 7 มกราคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]36
14 รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]105