ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สามแยกบ้านนายเปรี่ยม ภิรมย์หญิง ถึง คลองบุหรี่) จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มิ.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 สาย 8 (รหัสสายทาง บร.ถ. 148-079) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b [ 24 พ.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สามแยกบ้านนายเปรี่ยม ภิรมย์หญิง ถึง คลองบุหรี่) จุดเริ่มต้นโครงการ กม.0+000 ถึงจุดสิ้นสุดโครงการ กม.0+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 พ.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 สาย 8 (รหัสสายทาง บร.ถ.148-079) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 พ.ค. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................