องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 5 ก.พ. 2567 ]19
2 การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 65 [ 5 เม.ย. 2566 ]60
3 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 มี.ค. 2565 ]103
4 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]113
5 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]163
6 O19 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 24 มี.ค. 2564 ]156
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 15 มิ.ย. 2563 ]121
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 6 ม.ค. 2563 ]120
9 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]155
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]100
11 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]174
12 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 เม.ย. 2562 ]161
13 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) [ 19 เม.ย. 2562 ]114
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี [ 19 พ.ย. 2561 ]102
15 รายงานผลการดำเนินการ ใช้งบประมาณไตรมาสที่(4) [ 2 ต.ค. 2561 ]121
16 รายงานผลการดำเนินงาน การใช้งบประมาณ ไตรมาสที่(3) [ 3 ก.ค. 2561 ]125
17 รายงานผลการดำเนินเน การใช้งบประมาณ ไตรมาสที่(2) [ 5 เม.ย. 2561 ]119
18 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่(1)135 [ 31 ธ.ค. 2560 ]102