องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2566-2570) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]14
2 แผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.เมืองยาง พ.ศ.2566-2570 [ 17 มิ.ย. 2565 ]108
3 หนังสือประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 17 มิ.ย. 2565 ]44
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) [ 4 ต.ค. 2564 ]107
5 บันทึกขยายกรอบการใช้แผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 มิ.ย. 2564 ]112
6 แผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2564 ส่วนที่ 1 [ 15 มี.ค. 2564 ]118
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2563 [ 17 ธ.ค. 2562 ]112
8 แผน-ปปช ส่วนที่ 1-3 [ 15 พ.ย. 2561 ]129