องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
กองช่าง

 

  นายสหพันธ์ อะรัญ  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  

โทร 08-2575-3505

 

นายอรรถกร  อารีรัมย์ - นางมนัสวี นิลวิจิตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง เจ้าพนักงานธุรการ


โทร 08-1266-1195  นายวีรพันธ์  อุทาพงษ์
 
  คนงานทั่วไป
 

โทร 08-5157-0272