องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 หน้าที่ 1 -18 [ 12 มิ.ย. 2566 ]55
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 [ 16 ก.พ. 2566 ]55
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 [ 12 ธ.ค. 2565 ]104
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 1-19 [ 12 ธ.ค. 2565 ]45
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 [ 7 ต.ค. 2565 ]142
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 [ 6 มิ.ย. 2565 ]77
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 [ 1 มิ.ย. 2565 ]65
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 [ 2 พ.ค. 2565 ]62
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 2 พ.ค. 2565 ]69
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 18 เม.ย. 2565 ]72
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี 2561-2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]125
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 อบต.เมืองยาง [ 14 มิ.ย. 2562 ]125
13 แผนพัฒฯา 4 ปี 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]123