การกู้ยืมเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 28 มิ.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์สรรหาพนักงานจ้าง ตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 มิ.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ 2567 [ 13 มิ.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 มิ.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................
ข้อมูลผู้สูงอายุตำบลเมืองยาง ประจำเดือน มิ.ย. 2567 [ 3 มิ.ย. 2567 ]
........................................................................................................................................................................................