องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ สาย 8(รหัสสายทาง บร.ถ.148-079) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 25 เม.ย. 2567 ]7
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 เม.ย. 2567 ]9
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ่ายขาดเงินสะสม) [ 18 มี.ค. 2567 ]15
4 รายการจัดซือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ตามแบบ ITA -o14) [ 22 ม.ค. 2567 ]15
5 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2) [ 29 ก.ย. 2566 ]58
6 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง) [ 25 ก.ค. 2566 ]57
7 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง) [ 25 ก.ค. 2566 ]37
8 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองยาง พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน) [ 25 ก.ค. 2566 ]36
9 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านประคองถึงบ้านโนนสมบูรณ์) บ้านประคอง หมู่ที่ 2 [ 22 พ.ย. 2565 ]74
10 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง) [ 22 พ.ย. 2565 ]65
11 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 11 พ.ย. 2565 ]69
12 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ [ 27 ต.ค. 2565 ]67
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน [ 26 พ.ค. 2565 ]101
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ [ 2 มี.ค. 2565 ]128
15 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน 1 โครงการ [ 3 ธ.ค. 2564 ]113
16 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ [ 19 พ.ย. 2564 ]114
17 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]150
18 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]129
19 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]172
20 ประกาศแผนกการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 ม.ค. 2562 ]145
 
หน้า 1|2