องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนวทางการปฏฺิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 3 ม.ค. 2566 ]13
2 คู่มือธุรการ [ 7 ต.ค. 2565 ]56
3 คู่มือการปฏิบัติงานของ อปท. [ 7 ต.ค. 2565 ]51
4 คู่มือการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดี ของ อปท. [ 7 ต.ค. 2565 ]62
5 คู่มือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย [ 7 ต.ค. 2565 ]64
6 คู่มือ-การปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส/ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ธ.ค. 2564 ]116
7 คัมภีร์ วินัยมืออาชีพ [ 1 พ.ย. 2564 ]118
8 การดำเนินงาน ตมพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ย. 2564 ]121
9 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีงานพัสดุ อปท. [ 1 พ.ย. 2564 ]114
10 คูมือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนล่าสุดใช้ [ 30 มิ.ย. 2558 ]124