องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี 2561-2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]164
2 ประกาศแผนพัฒนาถิ่น 4 ปี (61-64) [ 15 พ.ย. 2561 ]112
3 แบบ ผ.03 โครงการประสานแผน [ 15 พ.ย. 2561 ]168
4 แบบ ผ.05 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด [ 15 พ.ย. 2561 ]155
5 แบบผ.02 โครงการที่อุดหนุนหน่วยงาน [ 15 พ.ย. 2561 ]148
6 ผ07บัญชีสรุปโครงการ [ 15 พ.ย. 2561 ]134
7 แบบวัสดุครุภัณฑ์ [ 15 พ.ย. 2561 ]113
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พศ.2561-2564 อบต.เมืองยาง [ 31 ต.ค. 2559 ]163