องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
เบี้ยยังชีพ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มายืนยันสิทธิในเดือนเมษายน 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]4
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ที่มาลงทะเบียนในเดือนเมษายน 2567 [ 30 เม.ย. 2567 ]5
3 ข้อมูลผู้สูงอายุ อบต.เมืองยาง ประจำปี 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]2
4 ข้อมูลคนพิการ อบต.เมืองยาง ประจำปี 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]1
5 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 ประจำงวดเดือน มิถุนายน 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]48
6 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 ประจำงวดเดือน พฤษภาคม 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]46
7 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 ประจำงวดเดือน เมษายน 2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]47
8 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 ประจำงวดเดือน มีนาคม 2566 [ 13 มี.ค. 2566 ]45
9 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 ประจำงวดเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]51
10 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 ประจำงวดเดือน มกราคม 2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]44
11 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 ประจำงวดเดือน ธันวาคม 2566 [ 12 ธ.ค. 2565 ]42
12 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 ประจำงวดเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 11 พ.ย. 2565 ]52
13 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2566 ประจำงวดเดือนตุลาคม 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]53
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]42
15 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ ปีงบประมาณ 2565 ประจำงวดเดือน กันยายน 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]65
16 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2565 ประจำงวดเดือน ส.ค. 2565 [ 12 ส.ค. 2565 ]47
17 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2565 ประจำงวดเดือน กรกฎาคม 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]66
18 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2565 ประจำงวดเดือน มิ.ย.2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]47
19 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2565 ประจำงวดเดือน พ.ค.2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]48
20 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2565 งวดเือน เมษายน 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]56
 
หน้า 1|2