องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 [ 16 ก.พ. 2566 ]53
2 แผนยุทธ์ศาสตร์และแผนพัฒนา อบต.เมืองยาง [ 16 ก.พ. 2566 ]10
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ง2 [ 19 ส.ค. 2565 ]61
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) [ 17 ส.ค. 2564 ]62
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 [ 30 มิ.ย. 2564 ]106
6 แผนอัตรากำลัง [ 12 มี.ค. 2564 ]121
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 19 พ.ย. 2561 ]145
8 แบบแผนท้องถิ่นยุทธศาสตร์ 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]139