องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
ข้อมูลผู้บริหาร

 

  นายนพรัตน์  อุบลเผื่อน
 
  นายก อบต.เมืองยาง  
  โทร 06-4997-7915  

 


นายสมศรี  มะมิเดิม
นายอุทัย  ไพรชัฏ
 รองนายก อบต.เมืองยาง
 รองนายก อบต.เมืองยาง
โทร 06-3858-2574
โทร 09-1020-2220
นายประสพพร  บุญรอดดวง


เลขานุการนายก อบต.เมืองยาง

โทร 09-029-4456