องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]34
62 ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ปี 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]33
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]32
64 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]43
65 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ม.ค. 2563 ]44
66 ประชาสัมพันแบบสำรวจความพึงพอใจ ปี 62 [ 22 ม.ค. 2563 ]36
67 ประชาสัมพันธ์ -รายงานการประชุม จัดทำข้อบัญญํติตำบล เรื่องการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ปี 2562 [ 9 ม.ค. 2563 ]35
68 ประชาสัมพันธ์-เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 16 ธ.ค. 2562 ]33
69 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลเมืองยาง ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ [ 4 ต.ค. 2562 ]68
70 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]30
71 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]29
72 หนังสือ-ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]31
73 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) [ 19 เม.ย. 2562 ]31
74 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) [ 19 เม.ย. 2562 ]30
75 การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ [ 13 ก.พ. 2562 ]38
76 สรุปแบบสำรวจความพึ่งพอใจ ไตรมาส 1/ 61 [ 18 ม.ค. 2562 ]29
77 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ไตรมาส 2/61 [ 18 ม.ค. 2562 ]27
78 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ไตรมาส 3/61 [ 18 ม.ค. 2562 ]31
79 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ไตรมาส 4/61 [ 18 ม.ค. 2562 ]29
80 หนังสือประชาสัมพัน สำรวจ ความพึงพอใจ ประจำปี 2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]31
 
|1|2|3หน้า 4|5