องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 


  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุรไพร อบต.เมืองยาง
   
  กิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง
   
  ประชาสัมพันธ์ การออกฉีดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   
  มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสวะ อุจจระไม่ได้
   
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน