องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมจัดตั้งสถานที่กักตัวประชาชน Local Quarantin...
    ด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19ระลอกใหม่ช่วงเดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน มีอัตราการแพร่ระบาดอย่...
  เยี่ยมประชาชนกักตัวที่บ้าน และมอบถุงยังชีพ
   

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564   

อบต.เมืองยาง ร่วมกับ รพ.สต.เมืองยาง อสม.ผู้นำท้องที่...

  กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออกและพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-...
   

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 อบต.เมืองยาง ภายใต้การบริหารของนายสุริยา ...

  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลเมืองบยาง
   

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสุริยา  ศรีสัตยานุกูล ปลัด อบต.เมืองยาง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน