องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
 
 

 

 


  ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรม...
   

ประกาศกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ...

  ตั้งด่านเทศกาลปีใหม่ 2564 -ตรวจคัดกรองโควิด
    ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และมีปริมาณการใช้ถนนค่อนข้างสูง เพื่อเดินทา...
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ...
   

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  อำเภอชำนิ โดยนายอารุธ  เอมโอฐ  นายอำเภอชำนิ  ร่วมกับ ห...

  23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
   

23 ตุลาคม 2563 อำเภอชำนิ  โดยนายอารุธ  เอมโอฐ  นายอำเภอชำนิ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชก...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.เมืองยาง
มากที่สุด
มาก
ปากกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน