องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
  ออกสำรวจจำนวน ประชากรสุนัขและแมว [วันที่ 2021-03-24][ผู้อ่าน 8]
 
  รับการตรวจงานติดตามนโยบายจากท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัม...[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 6]
 
  ออกเยี่ยมคุณแม่วัยใส ร่วมกับรพ.สต.เมืองยาง[วันที่ 2021-03-19][ผู้อ่าน 6]
 
  อบรมให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง ด้าน อัคคีภัย ร่วมก...[วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 15]
 
  บริการน้ำให้ประชาชนช่วงฤดูแล้ง [วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 13]
 
  ส่งเสริมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน [วันที่ 2021-03-12][ผู้อ่าน 9]
 
  วันมาฆบูชา 2564 [วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ...[วันที่ 2021-02-22][ผู้อ่าน 20]
 
  ซ้อมเผชิญเหตุร่วมกับ สภ.ชำนิ รพ.ชำนิ และอปท.ทุกแห่...[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมการจัดการขยะเปียก(ปุ๋ยอินทรีย์)[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 15]
 
  กาาจัดการขยะในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง [วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมการดูและผู้สูงอายุระยะพึ่งพิง[วันที่ 2021-02-01][ผู้อ่าน 18]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7