องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
  มาตรการป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา[วันที่ 2020-07-01][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมดูแลด้านสาธารณสุข/พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เ...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 7]
 
  การสร้างวัฒธรรมองค์กร /การปลูกสำนึกรักสิ่งแวดล้อม [วันที่ 2020-06-22][ผู้อ่าน 6]
 
  การสร้างวัฒธรรมองค์กร/ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมพื้นที่ส...[วันที่ 2020-06-15][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรมดูแลด้านสาธารณสุข /ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข...[วันที่ 2020-06-01][ผู้อ่าน 5]
 
  การสร้างวัฒธรรมองค์กร/ ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย นุงซิ่...[วันที่ 2020-05-12][ผู้อ่าน 5]
 
  อบต.เมืองยาง ร่วมแรง ร่วมใจต้านภัยโควิด-19ิ เราจ...[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-19][ผู้อ่าน 24]
 
  การสร้างวัฒธรรมองค์กร/กิจกรรมเวียนเทียน ฟังธรรม[วันที่ 2020-02-10][ผู้อ่าน 6]
 
  พิธีพระราชทานพระบรมฉายลักษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2563[วันที่ 2020-01-20][ผู้อ่าน 40]
 
  กิจกรรม วันเด็ก ประจำปี 2563 [วันที่ 2020-01-13][ผู้อ่าน 44]
 
  ชำนิเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-01-06][ผู้อ่าน 54]
 

หน้า 1|2|3|4|5