องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
  กิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรม ล้างทำความสะอาดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โรงเ...[วันที่ 2022-07-08][ผู้อ่าน 23]
 
  ข้อมูลลานกีฬาและสนากีฬาตำบลเมืองยาง[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 41]
 
  ฐานข้อมูลภูมปัญญาท้องถิ่นตำบลเมืองยาง[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 29]
 
  ข้อมูลลานกีฬาและสนากีฬาตำบลเมืองยาง[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 34]
 
  ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก บุหรี่ [วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อย บูรณาการร่วมกับหน่วยง...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 89]
 
  ทำความสะอาด ศพด.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โวิด-19[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการพัมนาศักยภาพที่มเครือข่ายด้านสุขภาพและความป...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 55]
 
  งานสาธารณสุข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2565[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมคัดกรองตรวจหาโควิด-19 ของเด็กก่อนวัยเรียน ...[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 43]
 
  บูรณาการร่วม ระหว่าง อปท. สนับสนุนรถน้ำเพื่อช่วยระ...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 67]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11