องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน สำหรับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]14
2 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง [ 28 ก.ย. 2565 ]21
3 ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ [ 28 ก.ย. 2565 ]19
4 ประกาศแผนซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]22
5 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางเท้า [ 20 มิ.ย. 2565 ]56
6 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลเมืองยาง [ 9 พ.ค. 2565 ]55
7 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรของท่าน [ 1 มี.ค. 2565 ]62
8 ประกาศแผนซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]66
9 ประกาศ-รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 [ 10 ม.ค. 2565 ]69
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]60
11 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน สำหรับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]68
12 ประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน (ดอกไม้จันทน์/พวงหรีด) [ 14 ก.ค. 2564 ]66
13 ประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน (ผ้าไหมสร้อยทองไหมไทย) [ 14 ก.ค. 2564 ]61
14 ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและคนทุกวัย [ 12 ก.ค. 2564 ]69
15 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) [ 12 ก.ค. 2564 ]67
16 แผ่นพับประชาสัมพันธ์วันสตรีไทย [ 9 ก.ค. 2564 ]65
17 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิสตรี [ 9 ก.ค. 2564 ]66
18 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางเท้า [ 9 ก.ค. 2564 ]65
19 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 7 ก.ค. 2564 ]63
20 ประกาศใช้แผนการเงิน และแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]66
 
หน้า 1|2|3|4|5