องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางเท้า [ 20 มิ.ย. 2565 ]21
2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลเมืองยาง [ 9 พ.ค. 2565 ]23
3 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรของท่าน [ 1 มี.ค. 2565 ]26
4 ประกาศแผนซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]27
5 ประกาศ-รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 [ 10 ม.ค. 2565 ]29
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]30
7 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน สำหรับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]29
8 ประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน (ดอกไม้จันทน์/พวงหรีด) [ 14 ก.ค. 2564 ]28
9 ประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน (ผ้าไหมสร้อยทองไหมไทย) [ 14 ก.ค. 2564 ]26
10 ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการและคนทุกวัย [ 12 ก.ค. 2564 ]29
11 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือน ต.ค. 63 - มิ.ย. 64) [ 12 ก.ค. 2564 ]28
12 แผ่นพับประชาสัมพันธ์วันสตรีไทย [ 9 ก.ค. 2564 ]27
13 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิทธิสตรี [ 9 ก.ค. 2564 ]29
14 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางเท้า [ 9 ก.ค. 2564 ]27
15 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 7 ก.ค. 2564 ]29
16 ประกาศใช้แผนการเงิน และแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]29
17 ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]28
18 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]28
19 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564 ไตรมาส 1/64 [ 31 พ.ค. 2564 ]30
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 เดือน มกราคม -มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]27
 
หน้า 1|2|3|4|5