องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ [ 8 เม.ย. 2564 ]2
2 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 8 เม.ย. 2564 ]3
3 O40 รายงานการกำกับติดตามป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]2
4 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]3
5 O19 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]2
6 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]2
7 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]2
8 O 33 การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 15 มี.ค. 2564 ]9
9 ส่งเสริมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน [ 12 มี.ค. 2564 ]7
10 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]4
11 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 5 มี.ค. 2564 ]4
12 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏฺบัติหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบสอบถาม [ 3 มี.ค. 2564 ]9
13 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานรัฐ ตอบแบบสอบถาม [ 3 มี.ค. 2564 ]8
14 ฝึกเผชิญเหตุบูรณาการร่วมกับ สภ.ชำนิ และอปท.ในพื้นที่ [ 19 ก.พ. 2564 ]8
15 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563(1) [ 2 ก.พ. 2564 ]23
16 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563(2) [ 2 ก.พ. 2564 ]19
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่1 [ 20 ม.ค. 2564 ]19
18 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 [ 11 ม.ค. 2564 ]8
19 ประชาสัมพันธ์-บริการข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งส.อบจ.และนายก อบจ. [ 9 ธ.ค. 2563 ]37
20 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2563 ]62
 
หน้า 1|2|3|4