องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]3
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปี 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]6
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]3
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]6
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]4
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]20
7 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ [ 30 ม.ค. 2563 ]20
8 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลเมืองยาง ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ [ 4 ต.ค. 2562 ]23
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]5
10 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]23
11 หนังสือ-ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]44
12 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) [ 19 เม.ย. 2562 ]44
13 รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(2) [ 19 เม.ย. 2562 ]44
14 การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ [ 13 ก.พ. 2562 ]87
15 สรุปแบบสำรวจความพึ่งพอใจ ไตรมาส 1/ 61 [ 18 ม.ค. 2562 ]41
16 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ไตรมาส 2/61 [ 18 ม.ค. 2562 ]41
17 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ไตรมาส 3/61 [ 18 ม.ค. 2562 ]43
18 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ไตรมาส 4/61 [ 18 ม.ค. 2562 ]38
19 หนังสือประชาสัมพัน สำรวจ ความพึงพอใจ ประจำปี 2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]41
20 บันทึก เสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น สรุปการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]43
 
หน้า 1|2