องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์-บริการข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งส.อบจ.และนายก อบจ. [ 9 ธ.ค. 2563 ]43
42 ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2563 ]45
43 ประกาศผลการลดใช้พลังงานของอบต.เมืองยาง [ 6 พ.ย. 2563 ]21
44 การใช้พลังงานภายในองค์ฏารบริหารส่วนตำบลเมือยาง [ 6 พ.ย. 2563 ]20
45 รายงานผลการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (Interity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]34
46 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563 ไตรมาส 1/63 [ 9 ต.ค. 2563 ]36
47 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน สำหรับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]42
48 ประกาศ อบต.เมืองยาง เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]30
49 ประกาศ อบต.เมืองยาง เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]45
50 ประกาศ อบต.เมืองยาง เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2563 ]40
51 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเตรียมรับมือกับสภาพฝนตกหนักพื้นที่ภาคอิสาน [ 3 ส.ค. 2563 ]42
52 ประชาสัมพันธ์วันสตรีไทย 1 สิงหาคม ของทุกปี [ 13 ก.ค. 2563 ]33
53 สิทธิของผู้สูงอายุ [ 13 ก.ค. 2563 ]43
54 สิทธิและหน้าที่สตรี [ 13 ก.ค. 2563 ]32
55 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 15 มิ.ย. 2563 ]35
56 ประชาสัมพันธ์ รหัส wi fi อบต.เมืองยาง [ 2 มิ.ย. 2563 ]44
57 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปี 63 [ 1 มิ.ย. 2563 ]40
58 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ [ 1 มิ.ย. 2563 ]32
59 ประกาศเรื่อง  บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  (ภ.ด.ส.3)  ประจำปี  พ.ศ.  2563  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]34
60 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ค. 2563 ]32
 
|1|2หน้า 3|4|5