องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]46
22 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564 ไตรมาส 1/64 [ 31 พ.ค. 2564 ]56
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 เดือน มกราคม -มีนาคม 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]42
24 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ [ 8 เม.ย. 2564 ]39
25 O40 รายงานการกำกับติดตามป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]38
26 O19 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]46
27 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]46
28 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 5 เม.ย. 2564 ]45
29 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]35
30 O 33 การเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 15 มี.ค. 2564 ]44
31 ส่งเสริมการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน [ 12 มี.ค. 2564 ]56
32 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]35
33 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 5 มี.ค. 2564 ]43
34 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏฺบัติหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบสอบถาม [ 3 มี.ค. 2564 ]34
35 ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานรัฐ ตอบแบบสอบถาม [ 3 มี.ค. 2564 ]43
36 ฝึกเผชิญเหตุบูรณาการร่วมกับ สภ.ชำนิ และอปท.ในพื้นที่ [ 19 ก.พ. 2564 ]33
37 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563(1) [ 2 ก.พ. 2564 ]41
38 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563(2) [ 2 ก.พ. 2564 ]43
39 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่1 [ 20 ม.ค. 2564 ]32
40 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 [ 11 ม.ค. 2564 ]45
 
|1หน้า 2|3|4|5