องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรทุ่งมน อินดี้ หมู่ 10 บ้านทุ่งมน ต.เมืองยาง