องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th

 
 

 

 

 


โครงการพัฒนาเครื่อข่ายชุมชน ร่วมใจ ห่วงใยผู้ป่วยจิตเวชตำบลเมืองยาง


วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายโชคไชย  สว่างรัตน์  นายอำเภอชำนิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครื่อข่ายชุมชน ร่วมใจ ห่วงใยผู้ป่วยจิตเวชตำบลเมืองยาง  กลุ่มเป้าหมายประกอด้วย ผู้นำหมู่้าน  อสม.ในพื้นที่ และผูู้ดูแล จิตเวช ในพื้นที่ตำบลเมืองยาง จำนวน 100 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก สภ.ชำนิ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชำนิ  ให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและระงับเหตุ ที่เกิดจาการผู้ป่วยจิตเวช ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง  ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

2024-07-10
2024-06-26
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-20
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-11
2024-06-06