องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.my.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2566 ]7
2 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั่วคอนกรีตรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ส.ค. 2566 ]4
3 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ส.ค. 2566 ]8
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน2566)) [ 27 ก.ค. 2566 ]4
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566)) [ 25 เม.ย. 2566 ]8
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565) [ 31 ม.ค. 2566 ]17
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ม.ค. 2566 ]13
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ม.ค. 2566 ]17
9 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2566 ]10
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกถนน หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ธ.ค. 2565 ]10
11 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) [ 11 พ.ย. 2565 ]21
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ [ 27 ต.ค. 2565 ]29
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565)) [ 25 ก.ค. 2565 ]51
14 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มิ.ย. 2565 ]64
15 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มิ.ย. 2565 ]61
16 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนายสมชาย ขันขาว ถึง บ้านนายลำเพ็ญ เสือสูงเนิน) บ้านโคกขาม หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 30 พ.ค. 2565 ]69
17 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากบ้านนายก้าน ดีเมือง ถึง บ้านนายสวัสดิ์ เกิดรัมย์) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ค. 2565 ]70
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565)) [ 29 เม.ย. 2565 ]105
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (จากบ้านนายก้าน ดีเมือง ถึง บ้านนายสวัสดิ์ เกิดรัมย์) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 เม.ย. 2565 ]69
20 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนายสมชาย ขันขาว ถึง บ้านนายลำเพ็ญ เสือสูงเนิน) บ้านโคกขาม หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 เม.ย. 2565 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5